Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGẪU TÍNH

 thuộc tính ngẫu nhiên, nhất thời, không căn bản, có thể mất đi mà bản chất của sự vật không thay đổi. Thuật ngữ NT thường được dùng đối lập với thuật ngữ thực thể hay bản chất, trong đó cái thực thể được hiểu là cơ sở của mọi cái đang tồn tại, cái quan trọng, cơ bản, không thay đổi trong sự vật. Arixtôt (Aristote) là người đầu tiên đã sử dụng thuật ngữ NT trong các tác phẩm của mình, sau đó thuật ngữ này được sử dụng trong triết học kinh viện thời trung đại và trong triết học thế kỉ 17- 18 ở Châu Âu. Ngày nay, thuật ngữ NT không còn được sử dụng phổ biến.