Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
“NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN CA”

 “Nhị thập tứ hiếu” (hai mươi bốn người có hiếu) là một cuốn sách nêu cao gương hiếu thảo của hai mươi bốn nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, do Quách Cư Nghiệp (1277 - 1367), người đời Nguyên, Trung Quốc biên soạn. Lý Văn Phức (1785 - 1849) dựa vào cuốn sách trên để phỏng tác “NTTHDC” bằng chữ Nôm, trong đó có phần đề cao chữ hiếu một cách cực đoan, phi lí.