Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN TRÍ HỌC

một biến tướng của thần trí học mà nội dung cơ bản là thần thánh hoá bản chất con người. Theo quan niệm thần học, bản chất này chỉ do người thụ pháp mới phát hiện được, còn nghiên cứu khoa học không thể đạt tới. NTH được sáng lập năm 1910 do nhà tư tưởng huyền bí người Đức tên là Stainơ (R. Steiner) đề ra. Hiện nay, nó còn được duy trì ở Đức, Hoa Kì, Anh.