Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN TÍNH

(cg. tính người), khái niệm của triết học cổ Trung Quốc về tính bẩm sinh của con người, và khi bàn về NT, chủ yếu xoay quanh hai quan niệm: NT bẩm sinh là thiện hay NT bẩm sinh là ác. Ngoài ra, còn có các quan niệm khác: NT bẩm sinh gồm cả thiện lẫn ác, hoặc NT bẩm sinh không thiện, không ác (x. Cái thiện và cái ác).