Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẠM CHẨN

(Fan Zhen; 450 - khoảng 510), nhà triết học duy vật, nhà vô thần luận thời Nam Bắc triều Trung Quốc. Đấu tranh chống tư tưởng duy tâm Phật giáo.  Tác phẩm “Thần diệt luận” của ông gây xôn xao dư luận và làm cho những kẻ thống trị đương thời bực bội hằn học; vua nhà Lương là Lương Vũ Đế tập trung sư sãi phê phán ông, nhưng không khuất phục được ông. Đứng trên lập trường duy vật và vô thần, ông giải quyết mối quan hệ giữa thể xác và tinh thần, cho “hình là chất, thần là dụng”, “thần tức là hình, hình tức là thần”. Cho nên, “hình còn thì thần còn, hình mất thì thần diệt” (Thần diệt luận). Ông còn phê phán tác hại của Phật giáo đối với xã hội, cho rằng Phật giáo làm hại chính quyền, làm bại hoại phong tục nơi thôn dã. Tư tưởng của ông có tác dụng đối với sự phát triển của chủ nghĩa vô thần về sau.