Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁI XIRÊNAI

(Ph. Cyréna ques), trường phái triết học Hi Lạp cổ đại, một trong những trường phái của Xôcrat (Socrates) thế kỉ 5 tCn., do Arixtipôt (Aristippos) ở Xyren (Cyrène) sáng lập. Phái này tuyên truyền chủ nghĩa khoái lạc- đồng nhất hạnh phúc với những khoái cảm nhục dục. Là đại biểu của hệ tư tưởng quý tộc chủ nô.