Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁI TIÊU DAO

trường phái triết học Hi Lạp cổ đại, gồm những người theo học triết học tại trường do Arixtôt (Aristote) sáng lập năm 335 tCn. Ở Lykâyôt (Lykeios), ngoại vi thành Aten, tồn tại suốt gần một nghìn năm và là trung tâm khoa học lớn nhất thời cổ đại. Sở dĩ có tên là trường Tiêu dao và PTD là do kiến trúc đặc biệt của ngôi trường và cách giảng bài ở đó. Sân trường được thiết kế có vườn cây và những hành lang có mái che xung quanh cho học sinh dạo chơi và thầy giáo thường vừa đi dạo chơi với học sinh, vừa giảng bài cho họ nghe. Theo tiếng Hi Lạp cổ, chữ Periratos vừa có nghĩa là dạo chơi, vừa có nghĩa chỉ hành lang có mái che quanh sân vườn. Arixtôt giảng dạy tại Lykâyôt hơn 12 năm. Học sinh được học một cách khá toàn diện, gồm các môn khoa học tự nhiên, triết học và tu từ học. Những người theo PTD đều trung thành với những tư tưởng triết học của Arixtôt (x. Arixtôt) và phát triển chúng thêm một bước mới. Những người kế tục nổi tiếng nhất của Arixtôt là: Thêôphraxtôt (Theophrastos) ở Êphedơ (khoảng 372 - 287 tCn.), Xtơratôn ở Lămsac (Straton de Lampsaque - khoảng 305 - 270 tCn.), Anđrônicut ở Rôđơ (Andronicus of Rhodes - thế kỉ 1 tCn.), Alêchxanđrơ Aphrôđidơ (Alexandre d’Aphrodise; cuối thế kỉ 2 đầu thế kỉ 3 sCn.), vv.