Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ

 khái niệm biểu thị những hạt sơ cấp của vật chất mà sự kết hợp của chúng với nhau tạo ra tính đa dạng của các vật thể trong thế giới vật chất. Khái niệm NT xuất hiện trong quá trình con người nhận thức giới tự nhiên và phản ánh trình độ hiểu biết của con người về cấu tạo của vật chất. Các nhà duy vật Hi Lạp cổ đại thừa nhận NT duy nhất của thế giới hoặc là nước [Talet (Thales)], hoặc là khí [Anaximênêt (Anaximenes)], hoặc là lửa [Hêraclit (Heraclite)]. Đêmôcrit (Démocrite) và sau đó là Êpiquya (Epicure) đưa ra thuyết nguyên tử, coi nguyên tử là những hạt nhỏ nhất, không thể phân chia của vật chất. Trước kia, NT thường được quy về dạng hạt sơ cấp, cuối cùng, đơn giản nhất, không thể phân chia được của vật chất. Song, từ cuối thế kỉ 19, những phát minh của khoa học ngày càng chứng minh tính chất phức tạp trong cấu trúc của các hạt cơ bản và khẳng định rằng không có những hạt NT đơn giản nhất không thể phân chia được.