Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUỴ NGUYÊN

[Wei Yuan; tên thật Viễn Đạt (Yuan Da; 1794 - 1857)], nhà tư tưởng Trung Quốc thời cận đại. Phản đối trào lưu phục cổ ở Trung Quốc vào nửa đầu thế kỉ 19. Chủ trương biến pháp duy tân. Bác bỏ quan điểm coi thường khoa học - kĩ thuật phương Tây của tầng lớp địa chủ thống trị, thấy cần phải học tập kĩ thuật của người “Tây Di” để khống chế người “Tây Di”. Ông cho rằng không có gì là không ở trong quá trình biến hoá liên tục. Thấy được chiều hướng vận động của xã hội không ngoài xu thế ngày một biến đổi, “không thể quay trở lại xưa”, “việc của thời sau vượt qua thời Tam đại”. Về nhận thức luận, ông chủ trương phải tự mình thực hành để có sự hiểu biết chắc chắn, tin ở sự phấn đấu có thể thay đổi được tình trạng ngu dốt. Chống học thuật kiểu “tâm tính vu đàm” (thảo luận vòng vo về tâm tính) của lí học. Tác phẩm chính có: “Cổ vi đường tập”, “Nguyên sử tân biên”, “Lão Tử bản nghĩa”, vv.