Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIẾT HỌC TƯ BIỆN

triết học mà những luận điểm của nó được xây dựng nhờ phương pháp tư duy thuần tuý bằng khái niệm (x. Tư biện).