Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NUXƠ

(HL. Nús - tư tưởng, trí tuệ, lí trí), một trong những khái niệm trung tâm của triết học Hi Lạp cổ đại. Học thuyết về N đầu tiên xuất hiện trong triết học Anaxagôrat (Anaxagoras), có nghĩa là nguyên lí về sự hình thành và thứ tự đối với vật chất không có hình thức. Trong chủ nghĩa khắc kỉ Xtoa (Stoïcisme), N lại được hiểu gần như là lôgôt (x. Lôgôt). Ở học thuyết của Arixtôt (Aristote) về “linh hồn” của vũ trụ, N là hình thức của mọi hình thức đang tự chiêm ngưỡng, là trực quan và tư duy về bản thân nó, nghĩa là “tư duy của tư duy”. Do đó, khái niệm này đã được coi là nguồn gốc chủ yếu của quan niệm về N trong chủ nghĩa Platôn: N được coi là thực thể cơ bản của tồn tại. Những người duy vật cổ đại cũng sử dụng khái niệm này. Ở Đêmôcrit (Démocrite), N là lửa, ở Thalet (Thalès), N cũng có ý nghĩa vũ trụ học. N cổ đại bao giờ cũng ở ngoài cá tính và thậm chí không có cá tính, đối lập với những học thuyết thời trung đại - là những học thuyết đã bao hàm trong nó nguyên lí cá nhân.