Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGŨ THƯỜNG

 khái niệm của Nho giáo chỉ năm đức lớn có giá trị vĩnh hằng là nhân (thương người như thương mình), nghĩa (trách nhiệm), lễ (đối xử cho đúng đạo trên, dưới), trí (biết suy xét phải, trái), tín (trung thực với người và cũng tin người trung thực với mình). Khổng Tử nói “nhân, trí, dũng”; Mạnh Tử nói “nhân, nghĩa, lễ, trí”; Đổng Trọng Thư (Dong Zhongshu) thêm “tín” vào bốn đức trên và xác lập NT bao gồm: “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”.