Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGŨ LUÂN

 khái niệm của Nho giáo, bàn về đạo lí đối xử giữa người với người trong năm mối quan hệ cơ bản của xã hội phong kiến: vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, anh - em, bè - bạn. Đặc điểm là phân rõ thứ bậc (luân có nghĩa là thứ bậc) theo quan niệm trưởng - thứ, thân - sơ của chế độ gia trưởng, và suy rộng ra cả xã hội. Tuy có nói đến bổn phận của cả hai bên đối với nhau trong mối quan hệ, nhưng nhấn mạnh bổn phận của người dưới đối với người trên: tôi trung với vua, con hiếu với cha mẹ, vợ thuận theo chồng, em đễ với anh chị, bè bạn giữ tín với nhau (trong bè bạn có phân biệt lớn tuổi và nhỏ tuổi). NL là một trong những nội dung quan trọng của ngũ thường (x. Ngũ thường).