Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÍ QUYỂN

khu vực hành tinh bị bao quát bởi hoạt động có lí trí của con người. Khái niệm này được Lơ Roa (E. Le Roy) đưa vào khoa học và Vecnatxki (V. I. Vernadskij) phát triển. TQ phát triển từ sinh quyển. Với sự phát triển của xã hội loài người, sinh quyển chuyển thành trí quyển, vì khi đã nắm vững những quy luật của tự nhiên và khi khoa học và kĩ thuật phát triển, thì loài người càng có điều kiện cải tạo tự nhiên phù hợp với những nhu cầu của mình. Do đó, TQ cũng có xu hướng ngày càng mở rộng vì con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên cả về chiều rộng và chiều sâu.