Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRI TÚC

biết đủ, biết cái mức coi như là đủ, không để lòng ham muốn vượt quá mức đó. Lão Tử trong "Đạo đức kinh" (chương 44) nhấn mạnh đức tính này: "tri túc bất nhục". "Biết đủ", tức biết vui ở những thứ mình đang có, không buông thả theo lòng ham muốn của con người, thường không bao giờ thoả mãn, cứ được cái này lại muốn cái khác. Không TT, không làm chủ được lòng ham muốn sẽ đi đến sự nhục nhã, nhục nhã vì thất bại do việc làm quá sức mình, tệ hại hơn, là nhục nhã vì lương tâm và xã hội lên án nếu làm trái với pháp luật. Tiếp liền với câu "tri túc bất nhục", Lão Tử (Laozi) còn viết "tri chỉ bất dãi, khả dĩ trường cửu" (biết dừng lại sẽ không nguy hại, có thể lâu bền). "Biết ngừng lại" tức là biết chế ngự dục vọng, không để sự ham muốn lôi cuốn mình, có thế mới vững bền cuộc sống.