Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔGUYXTANH (THÁNH)

(Ph.  Augustin, Saint; L. Aurelius Augustinus; 354 - 430), nhà thần học Kitô giáo, nhà triết học thần bí gần gũi với chủ nghĩa Platôn mới (Platôn), giám mục ở Bắc Phi, có ảnh hưởng lớn đến Giáo hội Kitô giáo. Ông lấy thần làm nòng cốt, lấy tín ngưỡng làm tiền đề, lấy thánh kinh làm căn cứ, dùng kết cấu lí luận của chủ nghĩa Platôn mới để trình bày những nguyên lí cơ bản của triết học Kitô giáo. Ông nhấn mạnh rằng, chỉ duy nhất Kitô giáo mới có triết học chân chính. Chứng minh sự tồn tại của Chúa Trời. Phát triển quan niệm Kitô giáo về lịch sử của toàn thế giới như là kết quả được Chúa Trời tiên định. Trong cuốn sách “Đô thành của thượng đế”, ông đối lập vương quốc trần gian (các nhà nước thế tục đầy “tội lỗi”) với vương quốc của Thượng đế, thể hiện qua sự thống trị của Giáo hội đối với toàn thế giới. Ông có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của thần học Kitô giáo. Học thuyết của Ôguyxtanh hiện vẫn được Giáo hội Tin Lành và Kitô giáo sử dụng rộng rãi. Chủ nghĩa hiện sinh hữu thần (Kitô giáo) coi Ôguyxtanh là một trong những người tiền bối.