Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔCƠM U.

(William Occam; khoảng 1285 - 1349), nhà thần học và triết học kinh viện Anh thời trung đại. Đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa duy danh, tham gia chống Giáo hoàng và đòi tách Giáo hội Kitô giáo ra khỏi Nhà nước. Về mặt triết học, Ôcơm chỉ chấp nhận trực giác ngoại tại hoặc nội tại là nguồn gốc của nhận thức. Như vậy, Ôcơm đã báo trước sự ra đời của chủ nghĩa kinh nghiệm của những nhà triết học lớn ở nước Anh sau này [Lôckơ J. (J. Locke), Hium Đ. (D. Hume)], vv. Ôcơm là một trong những người tách rời triết học dựa trên lí trí với thần học dựa trên thiên khải. Tư tưởng của Ôcơm cũng đã ảnh hưởng đến Luthơ M. (M. Luther) và trào lưu cải cách tôn giáo ở Châu Âu sau này.