Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

hoạt động khoa học nhằm vận dụng tri thức cơ bản vào những mục đích thực tiễn của con người, cụ thể là tìm các biện pháp, phương thức, hình thức sử dụng tri thức lí thuyết vào thực tiễn nhằm thoả mãn các nhu cầu của con người, của xã hội. Kết quả của NCƯD thể hiện ở các đề xuất, các phương pháp, dự án thiết kế, các phúc trình khoa học - kĩ thuật... với lời giải cụ thể cho những vấn đề thực tiễn đặt ra.