Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAN NIỆM VẬT HOẠT

quan niệm triết học cho rằng mọi vật trong giới tự nhiên đều có sinh khí (có sự sống, có năng lực cảm giác và năng lực tư duy). Thuật ngữ vật hoạt có nguồn gốc từ chữ Hi Lạp: hýlè - vật chất; zóè - sự sống, và được nhà triết học tôn giáo người Anh là Cađuôt (A. Cudworth) sử dụng lần đầu tiên vào thế kỉ 17. Tuy nhiên, QNVH đã có ở các nhà triết học duy vật Hi Lạp cổ đại như: Talet (Thales), Anaxagorat (Anaxagoras), Empêđôklet (Empedoklês); nó cũng tồn tại trong triết học tự nhiên thời Phục hưng [Têlêdiô B. (B.Telezio), Brunô G. (G. Bruno)] và trong triết học duy vật Pháp thế kỉ 18 [Điđơrô Đ. (D. Diderot)]. Thực ra, cảm giác là một đặc tính chỉ có ở vật chất hữu cơ phát triển cao.