Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUYỀN LỰC

 quyền định đoạt và sức mạnh để đảm bảo sự thực hiện. Xuất hiện cùng với sự hình thành xã hội loài người và tồn tại theo sự phát triển của xã hội dưới hình thức này hay hình thức khác. QL cần thiết trước hết là để tổ chức nền sản xuất xã hội, nền sản xuất này không thể hình dung được nếu không có việc tất cả mọi thành viên đều tuân theo một ý hướng duy nhất, đồng thời cũng cần thiết để điều tiết mối tương quan giữa các thành viên sống chung với nhau trong xã hội.

Trước khi có giai cấp và nhà nước, QL mang tính xã hội. Trong xã hội nguyên thuỷ, tất cả các thành viên của thị tộc, bộ lạc đều tiến hành sản xuất và sinh hoạt theo thói quen, theo truyền thống và tuân theo sự định đoạt của các bậc trưởng lão có quyền uy cao nhất trong cộng đồng.

Khi giai cấp và nhà nước xuất hiện, mối liên hệ huyết thống của xã hội thị tộc tan rã, thay vào QL của trưởng lão là QL của nhà nước, mà đặc trưng là có những cơ quan cưỡng bức chuyên biệt (quân đội, nhà tù, toà án): đó là QL của vua chúa thời xưa, quyền lực công cộng (hay công quyền) trong chế độ dân chủ. QL này về bản chất là QL của giai cấp thống trị và mang tính chính trị. Đó là thứ QL “nảy sinh ra từ xã hội nhưng lại đứng trên xã hội”. Xt. Nhà nước.