Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN

(triết), khái niệm đạo đức của Nho giáo, trước hết là của Khổng Tử (Kongzi). Theo nghĩa rộng nhất và cơ bản nhất, N là thương người, thương người như thương mình. Khổng Tử nói: “Người có nhân, mình muốn gây dựng cho mình thì cũng gây dựng cho người, mình muốn thành đạt thì cũng giúp người được thành đạt”. Lại nói: “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” (“Cái mình không muốn, không làm cho người”). Mạnh Tử coi đầu mối của đức N ở trong con người là lòng trắc ẩn, biểu hiện trong tình cảm “thấy người hoạn nạn thì thương”. Trái với “nhân” là “bất nhân” theo ý nghĩa giản đơn là ác.

Trong đạo Phật, N có nghĩa là mọi sự vật và hiện tượng đều được hình thành do có nhiều nhân duyên kết hợp và tác động lẫn nhau một cách có quy luật.