Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN CHÍNH

chủ trương chính trị của Mạnh Tử bắt nguồn từ tư tưởng “lễ trị” và “đức trị” của Khổng Tử. Nội dung cơ bản của NC: không tàn hại người, dựa vào nguyên tắc đạo đức nhân nghĩa mà trị nước yên dân. Cụ thể NC là: thực hành chế độ tỉnh điền để trưng thu cho có mức độ; làm cho dân có sản nghiệp để năm được mùa thì dư dật, năm mất mùa thì không đến nỗi chết đói; nhà nước bớt đi hình phạt, nhẹ thuế má, khiến dân cày sâu, cuốc bẫm và chú trọng tu dưỡng lễ, nghĩa, trung, tín, vv. NC đã trở thành đường lối chính trị được các tầng lớp thống trị ở những nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo đề cao.