Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦN ĐỨC THẢO

(1917 - 93), nhà triết học Việt Nam. Sinh tại Hà Nội. Tốt nghiệp thạc sĩ triết học ở Viện Đại học Sư phạm Pari, chuẩn bị luận văn tiến sĩ triết học Trường Đại học Xoocbon (Pari). Tháng 10.1945, do các hoạt động ủng hộ và cổ động cho Mặt trận Việt Minh và Chính phủ Hồ Chí Minh, Trần Đức Thảo cùng với 50 Việt kiều yêu nước đã bị nhà cầm quyền Pháp bắt giam. Trần Đức Thảo về nước năm 1951. Năm 1952, được Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà phong giáo sư. Từ 1954 đến 1958, giảng dạy cổ văn, lịch sử triết học và làm chủ nhiệm khoa sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ 1958 trở đi, làm công tác dịch thuật. Ông đã viết nhiều tác phẩm có giá trị được các nhà xuất bản ở Hungari, Anh, Hoa Kì, Tây Ban Nha, Nhật Bản... dịch và xuất bản. Một số tác phẩm chính: "Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng" (Nhà xuất bản Minh Tân, Pari, 1951), "Nghiên cứu về nguồn gốc của ngôn ngữ và ý thức" (Nhà xuất bản Xã hội, Pari, 1973), "Từ hiện tượng học đến phép duy vật của tri thức" (Tạp chí "Phê bình mới" của Đảng Cộng sản Pháp, số tháng 1 và số tháng 9.1945), "Sự vận động của tín hiệu với tính cách là cấu trúc của xác thực cảm quan" [Tạp chí "Tư tưởng", "La Păngxê" ("La Pensée")] của Đảng Cộng sản Pháp, số tháng 5.1981 và số tháng 1.1983], "Sự ra đời của con người đầu tiên" (tạp chí "Tư duy" của Đảng Cộng sản Pháp, tháng 12.1986), "Vấn đề con người và chủ nghĩa lí luận không có con người" (Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988). Trong những năm cuối đời, chữa bệnh ở Pháp. Trước khi mất, Trần Đức Thảo vẫn tiếp tục bổ sung, hoàn thành những công trình đã viết như: "Sự hình thành của con người", "Vì một lôgic hình thức và biện chứng". Truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (2000).