Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẦN ĐỘC TÚ

(Chen Duxiu; 1879 - 1942), nhà hoạt động chính trị Trung Quốc. Quê: An Huy (Anhui). Từng du học ở Nhật Bản. Năm 1915, khai trương tạp chí "Thanh niên". Năm 1917, dạy văn học ở Đại học Bắc Kinh. Cùng Lý Đại Chiêu (Li Dazhao) khai trương tạp chí "Bình luận hàng tuần", truyền bá chủ nghĩa Mac - Lênin vào Trung Quốc. Thành lập nhóm cộng sản ở Thượng Hải (Shanghai). Tại hội nghị thành lập đảng (7.1921) được bầu làm bí thư Cục Trung ương. Từ 1925, là tổng bí thư. Năm 1927, bị phê phán hữu khuynh và bị cách chức tổng bí thư. Năm 1929, bị khai trừ đảng tịch. Từ đó theo khuynh hướng Trôxki (Trockizm). Chết ở Tứ Xuyên (Sichuan).