Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MACXEN G.

(Gabriel Marcel; 1889 - 1973), nhà triết học và nhà văn Pháp, đại diện chủ chốt của trường phái hiện sinh Kitô giáo; có quan điểm gần với Kiêckơgôt (S. Kierkegaard) và với Jaxpơ (K. Jaspers). Macxen chống lại khái niệm về chủ thể trừu tượng và quan tâm đến cá nhân cụ thể. Hệ thống của Macxen là một "triết học về sự hiện thân, về đối thoại và về điều huyền bí". Hiện sinh, theo Macxen là sự hiện thân, nghĩa là mối liên kết con người với cơ thể của nó. Được hiện thân, theo Macxen, là được xuất hiện như là một cơ thể, sự đồng nhất và sự phân biệt nói trên có liên quan với nhau, nhưng đó là hoạt động trong phạm vi những đối tượng. Macxen cho rằng Thượng Đế không phải là một đối tượng, mà đó là một "cái tuyệt đối" không thể kiểm chứng được, là một "siêu hệ vấn đề". Chỉ qua đối thoại và giao cảm Thượng Đế và tha nhân mới được phát lộ ra với chúng ta. Macxen phân biệt vấn đề với điều huyền bí, điều huyền bí chỉ có thể được làm sáng tỏ bằng sự tĩnh tâm và sự kính tín của tôn giáo. Những tác phẩm chính: "Nhật kí siêu hình" (1921); "Tồn tại và chiếm hữu" (1935); "Từ khước từ đến cầu nguyện" (1940); "Con người chống lại tính con người" (1951), vv.