Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GURƠVICH G. Đ.

(Georgij Davidovich Gurvich; 1894 - 1965), nhà xã hội học duy tâm Pháp, gốc Nga. Tham gia Cách mạng tháng Mười; vì bất đồng về quan điểm với các nhà lãnh đạo, nên di tản sang Pháp từ 1921. Giáo sư trường Xoocbon từ 1948. Gurơvich là người đề xuất ra môn "xã hội học vi mô" có nhiệm vụ nghiên cứu những "quan hệ vi mô" (quan hệ tâm lí, không nhìn thấy giữa con người với nhau) bên trong những tập đoàn khác nhau (gia đình, lứa tuổi, sản xuất, tiêu dùng), những hiệp hội khác nhau (chính trị, tôn giáo, thể thao); những quan hệ này, theo Gurơvich, quyết định tính chất của tất cả các mối quan hệ khác. Tác phẩm chính: "Khuynh hướng hiện tại của xã hội học" (1950), "Quyết định luận xã hội và tự do của con người" (1955).