Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG TỰ DO

trào lưu tư tưởng tuyên bố quyền của trí tuệ được phê phán các luận điểm của tôn giáo, cũng như quyền nghiên cứu thế giới xung quanh không lệ thuộc vào tôn giáo. Biểu hiện dưới những hình thức lịch sử khác nhau như chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa chống giáo quyền, thuyết tự nhiên thần, thuyết phiếm thần. Thời trung đại có thuyết hai chân lí của Rusđơ (I. Rushd) và tư tưởng khái niệm luận của Abêla (P. Abélard) cũng như nhiều trào lưu chống lại giáo điều chính thống của nhà thờ (phong trào "tà giáo"). Thời cận đại, có thuyết tự nhiên thần của Chơbơri (H. Cherbury), Tâulơn (J. Toland), Vônte (Voltaire)...; thuyết phiếm thần của Bêcơn (F. Becon), Hôpxơ (T. Hobbes). Hiện nay, TLTTTD trong các nước tư bản chủ nghĩa biểu hiện ở trào lưu tự do chủ nghĩa của trí thức, chủ yếu hướng vào việc phê phán chủ nghĩa giáo điều tôn giáo; bảo vệ quyền tự do tư tưởng của cá nhân.