Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔ HÌNH LÔGIC

kết cấu tương tự lôgic của tư duy phù hợp thực tế khách quan. Bằng hệ thống các hình vẽ, lược đồ, công thức, vv. biểu đạt các hình thức quy luật, quá trình lôgic của tư duy đang nhận thức chân lí khách quan. Trong lôgic hình thức, người ta sử dụng nhiều hình vẽ, sơ đồ lôgic của tư duy. Vd. phép phủ định khái niệm A (kí hiệu là >A) được mô hình hoá như sau:

 

                                                             

  Theo ngôn ngữ lí thuyết tập hợp, dùng miêu tả ngoại diên của các khái niệm, A và >A tạo thành tập hợp vũ trụ, do đó >A là phần còn lại của vũ trụ không thuộc A, hay còn được gọi là phần bù của A.

 

 Hình vuông lôgic là mô hình quan hệ lôgic, giữa bốn loại phán đoán đơn, đặc tính, nhất quyết A, E, O, I.

Trong lôgic toán, người ta xây dựng các mô hình lôgic toán. Vd. phép phủ định tương tự, phép lấy phần bù của tập hợp, phép hội tương tự, phép nhân hay phép giao các tập hợp, phép tuyển tương tự, phép cộng hay phép hợp các tập hợp, hàm lôgic hay phép phản xạ giữa các tập hợp, vv. Cố nhiên, vì chỉ là mô hình (tương tự), cho nên không giống nhau hoàn toàn. Chẳng hạn, phép tuyển (V) và phép hội (Λ) khác với cộng (+) và phép nhân (.) như sau:

    1. a + a = 2a khác với A V A = A

   2. a . a = a2 khác với A Λ A = A

MHL toán có thể biểu đạt bằng phương tiện kĩ thuật như máy tính điện tử. Khi đó các sơ đồ điện tử là MHL của tư duy.