Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRANH BIỆN

nghệ thuật đối thoại và tranh luận, được xem như là phương tiện để tìm ra chân lí, phát triển mạnh mẽ trong thời cổ đại Hi Lạp. Sau chia thành hai phái: phái biện chứng, đại biểu là Xôcrat (Socrate) đưa ra phương pháp tìm tòi chân lí bằng những câu hỏi gợi ý; phái nguỵ biện, đại biểu là Prôtagôrat (Protagoras), dùng các thủ pháp để chứng minh hay bác bỏ bất kì lời khẳng định nào.