Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LĂNG GIÀ

1. Tên ngọn núi nổi tiếng ở Xri Lanka. Theo truyền thuyết, Đức Phật Thích Ca đã từng đến đây giảng bộ kinh Đại Thừa quan trọng gọi là kinh Lăng Già.

2. Tên một bộ kinh căn bản của Thiền Tông Trung Hoa. Tương truyền, tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa, đã truyền bộ kinh này cho học trò mình là Huệ Khả. Bồ Đề Đạt Ma là sư tổ của Thiền Tông Trung Hoa, Huệ Khả là tổ thứ hai.