Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAMBE J. H.

(Johann Heinrich Lambert; 1728 - 77), nhà triết học, thiên văn học và toán học Pháp làm việc tại Đức. Một trong những người xây dựng phép trắc quang; lần đầu đưa ra khái niệm độ không tuyệt đối, có nhiều công trình nghiên cứu về đại số, hình học, lượng giác cầu. Có đơn vị độ chói mang tên ông.