Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUẬT TÔNG

 

một tông phái Phật giáo do Đạo Tuyên (596 - 667) đời Đường thành lập ở Trung Quốc, chủ trương phật tử muốn được giác ngộ và giải thoát, chỉ cần giữ trọn giới luật, không để mắc sai phạm, chứ không cần phải học tập nhiều kinh điển. Bộ sách căn bản của tông phái này là bộ "Tứ phận luật". LT hiện nay vẫn còn thịnh hành ở Nhật Bản.