Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"LUẬN NGỮ"

 

(Lunyu), một trong những tác phẩm kinh điển của Nho gia. "LN" là một cuốn sách gồm những lời nói và hành động của Khổng Tử do các học trò của ông ghi lại; trong cuốn sách đó cũng có ghi cả một số câu nói của các học trò ông. Nội dung của "LN" rất rộng, đề cập đến các vấn đề sinh hoạt của xã hội con người, như vấn đề lập thân, vấn đề mối quan hệ giữa người và người, mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Từ đời Hán, "LN" đã được truyền bá rộng rãi, đã được liệt vào loại "kinh", và từ đó, qua hai nghìn năm lịch sử, cho đến phong trào Ngũ Tứ, "LN" là một cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí và bộ mặt tinh thần của xã hội Trung Quốc. Vào đời Tống, Chu Hy đem cuốn sách này cùng với "Đại học", "Trung dung" ,"Mạnh Tử" hợp thành bộ "Tứ thư", là những cuốn sách mà mọi người muốn tiếp thu Nho giáo đều phải đọc.