Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUÂN HỒI

một thuyết chủ yếu của đạo Bà La Môn, được đạo Phật sử dụng và phát triển, cho rằng mọi chúng sinh, nếu không tìm cách giải thoát thì cứ luân chuyển mãi trong vòng sinh tử, chết ở kiếp này lại sinh ra ở kiếp khác, cứ lăn lóc trong sáu đường (lục đạo), giống như bánh xe quay mãi không ngừng. Sở dĩ có LH là do nghiệp (x. Nghiệp). Muốn thoát LH, cần cắt đứt nghiệp. Muốn cắt đứt nghiệp cần thoát khỏi dục giới và sự cám dỗ của nó. Bát Chính Đạo là con đường giải thoát chúng sinh khỏi vòng LH (x. Bát Chính Đạo) để đến cõi Niết Bàn như Đức Phật và các vị La Hán.