Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC MỜ
(tin; A. fuzzy logic), một lí thuyết lôgic đề cập đến các thông tin hay tri thức không chính xác, dựa trên khái niệm tập mờ (fuzzy set) do Zađê (L. Zadeh) nghiên cứu từ 1965. Một tập mờ được cho bởi một hàm xác định trên tập các đối tượng và nhận giá trị là một số thực từ 0 - 1, chỉ "độ thuộc vào" của đối tượng đó vào tập mờ. Trong LM, các khái niệm thuộc tính, quan hệ được cho bởi các tập mờ và các lập luận bởi các quy tắc biến đổi các tập mờ đó. LM được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán nhận dạng, trí tuệ nhân tạo, các hệ học, các hệ điều khiển.