Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IPNƠ RUSĐƠ

(Ibn Rushd; L. Averroës; 1126 - 98), nhà triết học, luật học, thầy thuốc Arập thời trung đại, đại diện cho triết học Arixtôt (Aristote) ở phương Đông. Sống ở Tây Ban Nha. Phát triển các yếu tố duy vật của triết học Arixtôt, Ipnơ Rusđơ cho rằng vật chất và vận động là vĩnh cửu, không phải do ai sáng tạo ra, phủ nhận tính bất tử của linh hồn và cuộc sống ở thế giới bên kia. Ipnơ Rusđơ phân thành hai loại tôn giáo: một loại gần gũi với những người có học và một loại gần gũi với tất cả mọi người. Từ đó, Ipnơ Rusđơ đề ra thuyết "hai chân lí" cho rằng có chân lí thần học và chân lí triết học độc lập với nhau. Học thuyết này của Ipnơ Rusđơ bị cả Hồi giáo lẫn Kitô giáo kịch liệt phản đối. Những bình giải của Ipnơ Rusđơ về triết học Arixtôt có tác dụng to lớn đối với những công trình nghiên cứu triết học Hi Lạp cổ đại của các nhà triết học Tây Âu. Tác giả của công trình "Bách khoa thư y học".