Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
IAXPƠ K.

(Karl Jaspers; cg. Jaxpơ; 1883 - 1969), nhà triết học Đức, theo chủ nghĩa hiện sinh, bác sĩ tâm thần. Iaxpơ quan niệm hiện sinh là một tấn bi kịch, một sự giằng xé giữa sự có mặt của chúng ta trên thế giới và một khát vọng đạt tới "sự siêu việt", giữa khoa học và tôn giáo. Iaxpơ cho rằng sự thất bại của khoa học trong việc giải quyết vấn đề giúp cho con người tìm thấy hạnh phúc của mình trong hành động chính là dấu hiệu của sự khải huyền của Thượng đế. Triết học hiện sinh của Iaxpơ phân tích những tình huống - ranh giới (đau khổ, chiến tranh, chết chóc, vv.). Theo Iaxpơ, chính trong những thời điểm này, con người mới được giải thoát khỏi những ước lệ, những quan niệm, những ưu tư hàng ngày, mới được giải thoát khỏi cả tư duy lôgic và khoa học, và cũng chính trong những thời điểm ấy con người mới cảm thấy mình là một "hiện sinh", một thực thể vượt qua khỏi thế giới cảm quan và vươn tới Thượng đế. Theo Iaxpơ, trong bốn loại tồn tại của con người thì loại quan trọng nhất là hiện sinh, nó là nguyên nhân làm cho mọi sự vật trên thế giới này có ý nghĩa. Iaxpơ cho bản chất của con người là tự do, đấu tranh chống lại chế độ chuyên quyền, bảo vệ tự do dân chủ. Tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng: "Triết học" (ba tập, 1932), "Triết học nhập môn" (1953), "Hoàn cảnh tinh thần của thời đại chúng ta" (1931), "Niềm tin triết học" (1948), "Triết học hiện sinh" (1938), "Lí trí và hiện sinh" (1935), vv.