Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÊNÊXIĐEM

(Ph. Énésidème; khoảng thế kỉ 1 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại theo chủ nghĩa hoài nghi, một trong những môn đồ của Pyrông (Pyrrhon) và những người theo phái hoài nghi thuộc Học viện Hàn lâm Platôn (Platôn). Ênêxiđem cho rằng không thể có bất kì nhận thức chân thực nào về các sự vật, bởi vì mỗi người đều có những khẳng định khác nhau về cùng một sự vật. Cho nên, tốt nhất là hãy từ bỏ mọi khẳng định để đạt tới sự thanh thản của nội tâm. Tác phẩm duy nhất hiện nay còn giữ được của Ênêxiđem là “Những bài diễn văn của Pyrôn”, bản tóm tắt những bài diễn văn của nhà triết học cổ đại Hi Lạp, người sáng lập ra chủ nghĩa hoài nghi.