Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỮU HẠN LUẬN

1. Quan niệm triết học phủ nhận nội dung hiện thực khách quan của phạm trù cái vô hạn. Quan niệm này xuất phát từ chỗ cho rằng, trong thế giới vĩ mô, thế giới vi mô và cả trong tư duy của con người không thể có cái vô hạn. HHL luôn chỉ nhìn thấy là trong kinh nghiệm của mình, con người bao giờ cũng chỉ gặp những vật hữu hạn cùng với những thuộc tính của chúng. HHL đối lập một cách siêu hình cái hữu hạn với cái vô hạn, không nhìn thấy mối quan hệ biện chứng giữa chúng trong nhận thức.

2. HHL trong triết học khác với HHL trong toán học hiện đại. Trong lĩnh vực nghiên cứu các hệ thống hình thức của toán học, HHL là lí thuyết siêu toán chỉ dùng những phương pháp có tính chất xây dựng, không lạm dụng mọi quy tắc của lôgic cổ điển như quy tắc bài trung cho các tập hợp vô hạn thực tại.