Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔN GIÁO THẾ GIỚI

một trong 3 thời kì chủ yếu của lịch sử tôn giáo (tôn giáo nguyên thuỷ, tôn giáo quốc gia dân tộc và TGTG). TGTG là các tôn giáo có phạm vi phân bố rất rộng trên thế giới, không phân biệt quốc gia, dân tộc, chủng tộc, ngôn ngữ và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Thuộc TGTG có đạo Phật, đạo Cơ Đốc, và đạo Hồi. Thực ra sự phân loại trên có tính chất ước lệ, vì tôn giáo nào trong 3 TGTG cũng có chứa đựng ít nhiều các yếu tố tôn giáo nguyên thuỷ và các tôn giáo quốc gia - dân tộc. Xt. Đạo Phật; Đạo Kitô; Đạo Hồi.