Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔN GIÁO NGUYÊN THUỶ

(cg. tôn giáo thị tộc - bộ lạc), các hình thái tôn giáo xuất hiện trong xã hội nguyên thuỷ: Vật linh giáo, Tôtem giáo, Bái vật giáo, ma thuật, Saman giáo, thờ cúng bộ lạc. Đặc điểm của TGNT là Đa thần giáo (x. Đa thần giáo); tồn tại và tự thay đổi để thích nghi; hoặc đứng độc lập hoặc là một bộ phận của một tôn giáo, nhất là trong nghi thức.