Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KUN T. X.

(Thomas Samuel Kuhn; sinh 1922), nhà triết học, nhà nghiên cứu lịch sử khoa học người Hoa Kì. Tốt nghiệp hệ vật lí Trường Đại học Havớt (Harvard) năm 1943, tiến sĩ triết học 1949. Trong tác phẩm "Kết cấu của cách mạng khoa học" (1962), Kun đã đưa ra một quan niệm mới về các cuộc cách mạng khoa học. Theo ông, khoa học được coi là một hoạt động chuyên nghiệp của một "cộng đồng khoa học" tiến hành theo một "mô thức" chứ không chỉ đơn thuần là một sự tích luỹ không ngừng các tri thức. Do đó, lịch sử của các khoa học là sự phát triển thay thế nhau của các thời kì bình thường với các thời kì cách mạng. Khoa học ở mỗi thời kì bình thường đều do một "mô thức" chi phối. Đến khi mô thức đó mất tác dụng sẽ nảy sinh thời kì cách mạng. Ở thời kì này đã xuất hiện một mô thức mới chi phối khoa học. Khoa học lại phát triển bình thường cho đến khi mô thức này, đến lượt nó, lại mất đi tác dụng. Cứ như thế, lịch sử các khoa học phát triển. Quan niệm về lịch sử khoa học của Kun đã phá vỡ quan niệm truyền thống chỉ đơn giản coi khoa học là một quá trình nhận thức. Ông đặt khoa học vào một bối cảnh phát triển của từng thời kì lịch sử nhất định. Kun phê phán quan điểm thực chứng mới về khoa học.