Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"KHÓA HƯ LỤC"

tác phẩm của vua Trần Thái Tông (tức Trần Cảnh) viết trong khoảng 1258 - 77, sau khi nhường ngôi cho con rồi vào núi tu hành. Một trong những tác phẩm văn học, triết học cổ Việt Nam. Sách được học giả Đào Duy Anh dịch và giới thiệu năm 1974. Tên cuốn sách nói lên khá rõ nội dung của nó: "Khoá" là luyện tập theo một chương trình, bài bản nhất định, "Lục" là ghi chép, "Hư" là trống trải, yên tĩnh. Vậy "KHL" là một giáo trình luyện cho cái tâm thiền con người đạt tới chỗ tâm yên tĩnh (vô niệm).