Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÁI NIỆM PHỔ BIẾN

thuật ngữ triết học Tây Âu thời trung đại dùng để chỉ các khái niệm chung nhất của mọi kiến thức. Xung quanh vấn đề bản chất các KNPB đã diễn ra cuộc tranh luận kéo dài trong triết học kinh viện.

Theo thuyết duy danh thì các KNPB không có thực, chúng đơn thuần chỉ là các tên gọi sự vật; chỉ có các sự vật riêng biệt mới tồn tại thực tế. Theo thuyết thực tại thì các KNPB tồn tại thực tế, có trước và không phụ thuộc vào các sự vật riêng biệt. Khái niệm luận: tuy phủ nhận sự tồn tại thực tế, độc lập của các KNPB, nhưng lại cho rằng các KNPB chỉ tồn tại trong trí não, "sau khi có sự vật".