Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢI THOÁT

trong giáo lí đạo Phật, chỉ sự cởi bỏ được mọi phiền não phát sinh từ ba độc tham, sân, si, nhờ đó mà thoát được vòng sinh tử luân hồi.