Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁC TÍNH VÀ LÍ TÍNH

x. Giác tính; Lí tính.