Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"HOA NGHIÊM KINH"

(Sanskrit: Avatamsaka sũtra ), tên một bộ Kinh Đại Thừa quan trọng: "Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh"; theo truyền thuyết đã được Phật giảng ngay sau khi Phật thành đạo. Vì triết lí "HNK" rất cao siêu huyền diệu, nên lúc bấy giờ chỉ có hàng Đại Bồ Tát mới hiểu, còn tất cả những người khác tuy có ngồi nghe nhưng không ai hiểu. "HNK" có ba bản dịch chữ Hán: bản thứ nhất 80 cuốn, bản thứ hai 60 cuốn và bản thứ ba 40 cuốn. Bản thứ ba còn nguyên bản chữ Sanskrit, gọi là Ganđa Vyuha. Bản này được in lại ở Nhật Bản nhờ công của giáo sư H. Tzumi thuộc Trường Đại học Otani ở Kyôtô.

Nội dung kinh kể chuyện một thanh niên tên là Xuđana (Sudhana) (Hán dịch là Thiện Tài), đi tham bái 53 vị đại tri thức để tìm hiểu nguyên lí pháp giới (Sanskrit: dharmadatu).