Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XVÊĐENBOOC E.

(Emanuel Swedenborg; 1688 - 1772), nhà bác học Thuỵ Điển, đồng thời là nhà thần bí - thần trí luận. Có những tác phẩm về nghề mỏ, toán học, thiên văn học... cũng như những luận án triết học. Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua [mang tên thành phố Peterburg; Nga (1734)]. Quan điểm triết học của Xvêđenbooc thấm nhuần chủ nghĩa duy lí. Về sau, do chấn động thần kinh và ảo giác, ông rơi vào thần bí giáo, bình luận Kinh thánh, coi đó dường như là nhiệm vụ do Chúa Giêsu đã giao cho ông. Học thuyết thần bí của Xvêđenbooc cũng đã bị Kantơ (E. Kant) phê phán. Song ông cũng có những môn đồ ở nhiều nước, chủ yếu là ở Hoa Kì, Anh. Các tác phẩm chính "Những bí mật của bầu trời" (1749 - 56), "Bàn về thiên đường, địa ngục, thế giới thần linh" (1758).

Xvêđenbooc E.