Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XTANKÊVICH N. V.

(Nikolaj Vladimirovich Stankevich; 1813 - 40), nhà hoạt động xã hội, nhà triết học, nhà thơ Nga. Ông đã tổ chức và lãnh đạo nhóm mang tên ông ("nhóm Xtankêvich") mà Bêlinxki (V. G. Belinskij), Bakunin (M. A. Bakunin) đã tham gia vào những thời gian khác nhau. Coi sức mạnh chủ yếu của tiến bộ xã hội là ở sự khai hoá, Xtankêvich cho rằng nhiệm vụ chủ yếu của trí thức Nga là tuyên truyền các tư tưởng của chủ nghĩa nhân đạo. Chống chế độ nông nô, phê phán sự đồi bại và tính ích kỉ của giới quý tộc Nga, Xtankêvich kêu gọi hoàn thiện đạo đức và hoạt động khai sáng, đoàn kết mọi người trên cơ sở "nguyên tắc tình yêu thương", nguyên tắc này ở ông mang hình thức tôn giáo. Hoạt động của Xtankêvich có ý nghĩa tích cực do ông phê phán hiện thực Nga và kêu gọi phục vụ xã hội. Bêlinxki (V. G. Belinskij), Ghecxen (A. I. Gercen), Đôbrôliubôp (N. A. Dobroljubov) đánh giá cao hoạt động và nhân cách của ông.