Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XANKHYA

(Sankhỹa), hệ thống triết học xưa nhất, hoàn chỉnh và có ảnh hưởng lớn nhất của triết học Ấn Độ cổ đại. Vị trí trung tâm của hệ X cổ điển là học thuyết về vật chất được gọi là thực thể nền tảng của vũ trụ, không tách rời không gian và thời gian, có khả năng tự biến hoá qua nhiều giai đoạn, cho đến chỗ phát sinh ra ý thức, tâm lí của con người. Song, X cũng thừa nhận có một khởi nguyên tinh thần, không phải là Thượng đế hay tinh thần thế giới, mà là cái làm cho vật chất vận động, chuyển hoá đến trình độ có ý thức. Xt. Tự tính.